Omega Healthcare Investors – osakeanalyysi

Artikkeli on akateemisen työttömän kirjoittama liiketoimintapohdinta ja analyysi Omega Healthcare Investors Inc. -yhtiöstä. Artikkeli ei sisällä osto eikä myyntisuosituksia. Artikkeli on kirjoitettu selvinpäin omalla atk-laitteella ja tarkoitettu vain viihdekäyttöön. Nautinnollisia lukuhetkiä yhdessä tai yksin toivottaa Akateeminen työtön.

OHI-portfolio

Omega Healthcare Inversors portfolio

Omega Healthcare Investors on vuonna 1992 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö (REIT), joka on pörssilistattu New Yorkin pörssiin (NYSE) ja sen kaupankäynti tikkeri on OHI. Omega Healthcaren liiketoimintamalli on tarjota mahdollisimman kustannustehokasta asumista vanhuksille Yhdysvalloissa sekä Isossa-Britanniassa. Yhtiön kiinteistösalkussa on lähes 1000 terveydenhuoltokiinteistöä 42 eri osavaltiosa Yhdysvalloista ja 53 kiinteistöä Isossa-Britanniassa. Toimitiloista 85% on ympärivuorokautista hoitoa tarjoavia hoivakoteja (SNF, Skilled Nursing Facility) ja loput 15% ovat avustetun asumisen palvelutaloja (ALF, Assisted Living Facility). Yhdysvalloissa eri viranomaisarvioiden mukaan SNF-tasoisissa hoivakodeissa tulee asumaan vuoden 2020 mennessä noin 1,5 miljoonaa amerikkalaista. Vuoteen 2030 mennessä asukkaita olisi arvioiden mukaan jo yli 2 miljoonaa. Kasvunäkymät hoivakiinteistöjen kysynnälle ovat siis vahvat, mutta aivan toinen tarina on sitten se, että mistä rahat tämän kaiken maksamiseen? Yhdysvaltojen 45. presidentti Donald J. Trump on suhtautunut erittäin nihkeästi julkiseen terveydenhuoltoon ja sen kustannuksiin. Mikäli julkinen terveydenhuolto revitään republikaanihallinnon toimesta palasiksi ja vatkataan saviruukussa uusiksi, niin lopputuloksen kannalta se ei voi tietää ainakaan mitään hyvää healthare-REIT toimialalle, joka on saanut tähän mennessä rahansa pääosin julkiselta sektorilta.

Synkistelystä huolimatta avataan hieman enemmän Omega Healthcaren liiketoimintamallia: Omega tarjoaa siis pelkästään toimitiloja/hoivakiinteistöjä hoiva-alan yhtiöille. Nämä hoiva-alan palveluja tarjoavat yhtiöt eli operaattorit ovat vuokralaisina Omegan kiinteistöissä. Hoiva-alan yhtiöt hoitavat asiakkaiden palvelemisen hoitokodeissa ja saavat tulonsa pääasiassa julkiselta sektorilta. Eli julkinen sektori maksaa operaattorille vanhusten hoidosta ja operaattori maksaa taas vuokraa Omegalle kiinteistöstä. Omega Healthcare tarjoaa myös erilaisia rahoituspalveluja hoiva-alan operaattoreille. Omegalla on asiakkaina yli 80 hoiva-alan operaattoria ja suurin vuokralainen Genesis Healthcare tuo noin 7% koko liikevaihdosta ja kymmenen suurinta vuokralaista yhteensä noin 50%. Toimialan koko huomioon ottaen voidaan puhua hyvin hajautetusta salkusta eikä yksittäisen vuokralaisen osuus tuloista ole merkittävästi liian suuri. Jos tuo 7% suuruinen osuus leikattaisiin pois Omegan tuloksesta, ei se vielä kaataisi koko firmaa, mutta laittaisi ainakin vähäksi aikaa osingot holdiin. Mutta ainakaan tässä vaiheessa ei ole mitään hälyttäviä viitteitä siitä, etteivätkö Omegan vuokralaiset olisi maksukykyisiä. Tässä täytyy kuitenkin viitata edellä mainittuun Genesis Healthcare:n, jota markkinat ovat hermoilleet jo pitkään. Jos esimerkiksi Genesis Healthcare tai joku muu Omegan vuokralainen hakeutuisi konkurssiin, aiheuttaisi se Omega Healhtcarelle luottotappioita vuokramenetysten muodossa + muita operatiivisia uudelleenjärjestelykuluja mikäli Omega on ollut mukana rahoittamassa kaatunutta firmaa. Poliittisten ja muiden riskien lisäksi yhdeksi alan suurimmaksi ongelmaksi on noussut tasokkaiden kiinteistöjen saatavuus. Kilpailu healthcare-REIT alalla on kova ja kaikki parhaat kiinteistöt ovat jo käytössä. Healthcare-REIT yhtiöt joutuvat siis rakentamaan uutta (luvat, kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen, yms byrokratia ja kulut), jolloin kiinteistöistä tulee yksikköhinnaltaan kalliimpia. Ongelma on myös siinä, että kustannuksia ei voi suoraan siirtää vuokriin, koska laskun loppumaksaja on osavaltio. Eli kustannuspaineita tulee vähän joka suunnasta ja se on myös heijastunut toimialaan laskevina kursseina.

Osakkeen hinnan ja tuloksen suhdetta kuvaava P/E-kerrointa vastaa REIT-yhtiöillä käytettävä P/FFO (Price/Funds From Operations) tunnusluku, joka on kuluvan vuoden ennusteilla Omega Healthcarella noin 9,4. Eli ainakin tämän arvostusta kuvaavan tunnusluvun perustella markkinat ovat hinnoitelleet lähes kaikki kauhuskenaariot jo yhtiön osakkeeseen, vaikka epävarmuustekijät eivät ole ainakaan vielä yhtiön tuloskuntoon iskeneet. Yhtiön arvostus on myös saman toimialan verrokkiryhmää huokeampi.

Omega Healhtcare osakekurssi

Omega Healthcare Investors kurssikehitys 2007-2017

Omega jakaa osinkoa kvartaaleittain, eli 4 kertaa vuodessa. Viimeksi heinäkuussa 2017 yhtiö nosti kvartaaleittain jaettavaa osinkoa $0.01 dollarilla (+1,6%) –> $0.64 dollariin per osake, jolloin yhtiö on nostanut osinkoa 20 kvartaalia peräkkäin. Yhteensä yhtiö on nostanut osinkoa 7 vuotta putkeen vuodesta 2010 lähtien. Omega maksaa vuonna 2017 osinkoa yhteensä $2.56 per osake, jolloin osinkotuotoksi tulee 8,2% (osakekurssilla $31,15). Omegan osingonjakosuhde on melko maltillinen eli noin 77%. Eli rahaa jää myös taseeseen eikä kaikkea rahaa lapioida ulos ovista ja ikkunoista osingon merkeissä.

Väestön ikääntyminen on tilastollisesti selkeästi todennettavissa eli voidaan puhua megatrendistä, joten tulevaisuudessakin vanhustentalojen ja hoivakotien ovipumput laulaa korkealta ja kovaa.

HYVÄÄ:
+ Toimialaa korekampi osinkotuotto (8,2%)
+ Kiinteistösalkun laaja hajautus osavaltioittain
+ Ennakoitava liiketoiminta ja pitkät vuokrasopimukset
+ Healthcare-REIT toimiala on immuuni Amazonin death of retailille
+ Kestävällä pohjalla oleva osingonjakosuhde (77%)
+ Rästivuokrien osuus pieni
+ Kohtalaisen siedettävä velkavipu ja velkaantuminen (lainojen kiinteä korko)
+ Toimialan hyvät kasvunäkymät (ihmiset vanhenee ja tarvitsevat hoitoa)

HUONOA:
Poliittinen riski
Hyvien toimitilojen saatavuus
Alan kilpailu
Korkojen nousu

Continue reading

Advertisement